پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو

پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو

پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو

پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو

حجم فایل : ۶۸۲٫۶ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۹ بنام خدا آفات مهم درختان گردو کرم سیب نحوه خسارت کرم سیب به درختان گردو: نحوه خسارت این آفت روی درختان گردو بر حسب نسل آن متفاوت است، به طوری که لاروهای نسل اول مستقیماً از طریق ریزش میوه های نارس، عملکرد را کاهش می دهند. فضولات لاروی در محل دمگل میوه های نارس خسارت دیده مشاهده می شود و باید دقت نمود که خسارت کرم سیب را با میوه های نارس تلقیح نشده یا با میوه های آفتاب سوخته که حاوی لکه…