پاورپوینت در مورد آمار فصل 4 جدول فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار فصل ۴ جدول فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار فصل 4 جدول فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار فصل ۴ جدول فراوانی

حجم فایل : ۴۴۶٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۷ بنام خدا آمار فصل ۴(جدول فراوانی) آمار جدول فراوانی برای تشکیل جدول فراوانی ابتدا باید دامنه ی تغییرات را بدست آورید . سپس با توجه به تعداد دسته ها ، طول دسته را محاسبه کرده و جدول را تشکیل دهید . دامنه تغییرات ( R ) به تفاضل بیش ترین داده با کمترین داده ، دامنه تغییرات می گوییم . دامنه تغییرات هیچ گاه منفی نمی شود اما می تواند صفر شود و صفر بودن آن یعنی همه داده ها یکسان هستند . طول دسته به…