شهرها و شهرک های جدید/کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید/کرامت الله زیاری

شهرها و شهرک های جدید/کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید/کرامت الله زیاری


فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در ۲۰۰ اسلاید میباشد. فهرست فایل دانلودی: فصل اول:پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید فصل دوم:شهرهای جدید مستقل /شهرهای جدید اقماری/شهرهای جدید  پیوسته /شهرهای موازی /واحد توسعه/شهرهای جدید سرریز پذیر/شهرهای جدید صنعتی فصل سوم:کشورهای اروپایی/اسکاندیناوی/ امریکایی/سوسیالیستی/آسیایی/افریقایی فصل چهارم:تحولات شهر و شهرنشینی در ایران/انباشتگی جمعیت در شهرهای بزرگ/تحولات برنامه ریزی طرحهای شهری و ناحیه ای در ایران/ دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی/اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی فصل پنجم:برنامه ریزی شهرهای جدید/مطالعات و تهیه طرح تفصیلی فصل ششم:الگوی طبقه بندی شهرهای جدید در ایران/شهرهای جدید تهران/شهر جدید پردیس …