برنامه نویسی میکروپروسسور (به همراه شبیه سازی)

برنامه نویسی میکروپروسسور (به همراه شبیه سازی)

برنامه نویسی میکروپروسسور (به همراه شبیه سازی)

چندین کد مختلف و تقریبا ساده برای شروع برنامه نویسی میکرو (ریزپردازنده)
 
علاوه بر سورس برنامه، فایل های مربوط به شبیه سازی در پروتئوس نیز موجود می باشند.
 
کد ها در برنامه کدویژن و شبیه سازی ها با برنامه پروتئوس انجام شده اند.
 
لینک نرم افزارها:
https://soft98.ir/software/engineering/3535-proteus.html
https://soft98.ir/software/programming/3563-CodeVisionAVR.html…