تحقیق در مورد گريه بر عطش يا آگاهي بر هدف

تحقیق در مورد گریه بر عطش یا آگاهی بر هدف

تحقیق در مورد گریه بر عطش یا آگاهی بر هدف

تحقیق در مورد گریه بر عطش یا آگاهی بر هدف

حجم فایل : ۳۹٫۲ KB نوع فایل : ورد گریه بر عطش یا آگاهی بر هدف ؛ کدامیک؟     در طی سه سال گذشته عاشورای حسینی و نوروز ایرانی با یکدیگر مصادف شدند و شور تشیع در ایرانی مسلمان بر حس ملی گرایی فائق آمد و این سه سال عید به عزای حسین (ع) نشست. در طی سه سال گذشته این جمله آرایه هر دیوار و پرچمی بود: بهار من حسینیه، نگار من حسینیه ، واین چنین ملت ایران نشان داد که عشق حسین (ع) با تار وپود وجودش آمیخته است . واینک محرمی دیگر در راه است تا در سایه نام ویاد…