کتاب زبان بدن (چگونه افکار دیگران را بخوانیم) اثر آلن پیز

کتاب زبان بدن (چگونه افکار دیگران را بخوانیم) اثر آلن پیز

کتاب زبان بدن (چگونه افکار دیگران را بخوانیم) اثر آلن پیز

کتاب زبان بدن (چگونه افکار دیگران را بخوانیم) اثر آلن پیز

نام :کتاب زبان بدن (چگونه افکار دیگران را بخوانیم) اثر آلن پیز
نویسنده : آلن پیز
مترجم :سید محمود هاشمی-فاطمه شعیبی
تعداد صفحات : ۲۰۳ صفحه
فرمت :پی دی اف PDF
 
درباره ی فایل :
 
کتاب زبان بدن اثر آلن پیز به بررسی حالت های مختلف بدنی و معانی و مفهوم این حرکات فیزیکی می پردازد ، حرکات و واکنش های بدنی از ناخودآگاه انسان ها نشائت می گیرد و اگر کسی بر زبان بدن تسلط کافی داشته باشد می تواند هم زبان بدن خود را به حالت خودآگاه کنترل کنید مانند…