پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

خلاصه کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
تلخیص کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
مدیریت منابع داده ها
رشته مدیریت
تعداد اسلاید : ۱۹   
 

توضیح مختصر :

داده ها یکی از منابع حیاتی سازمان هستند .
سازمانهای کسب و کار امروزی بدون داده های باکیفیت قادر به بقا یا موفقیت نمی شوند.

مدیریت منابع داده (Data Resource Management)
فعالیتی مدیریتی است که از فناوری اطلاعاتی و ابزارهای نرم…