کتاب صوتی 21 راز میلیونرهای خودساخته

کتاب صوتی ۲۱ راز میلیونرهای خودساخته

کتاب صوتی 21 راز میلیونرهای خودساخته

کتاب صوتی ۲۱ راز میلیونرهای خودساخته

کتاب صوتی ۲۱ راز میلیونرهای خودساخته
 
معرفی کتاب صوتی ۲۱ راز میلیونرهای خودساخته
 
کتاب صوتی ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خود ساخته اثری از برایان تریسی است.
شعار نویسنده این کتاب این است که چگونه میتوانید سریعتر از حد تصورتان به استقلال مالی دست پیدا کنید.
نویسنده کتاب صوتی ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته در ۱۵ سال از بین صدها کتاب درباره میلیونرها تحقیق کرده و ۲۱ نکته اساسی را راز موفقیت این افراد میلیونر میداند.
پیشنهاد میکنیم حتما…