کتاب صوتی گور به گور از ویلیام فاکنر

کتاب صوتی گور به گور از ویلیام فاکنر

کتاب صوتی گور به گور از ویلیام فاکنر

کتاب صوتی «گور به گور» از ویلیام فاکنر
 
درباره کتاب:
کتاب گوربه‌گور اثر ویلیام فاکنر نویسنده برجسته آمریکایی است. این کتاب که داستانش با مرگ عجین شده، زندگی را با تمام سختی ‌ها و پیچیدگی ‌ها و غم ‌هایش به تصویر می‌کشد.
این رمان را بسیاری از منتقدان ساده‌ترین و در عین حال کامل‌ترین رمان فاکنر می‌دانند. برخی حتی آن را شاهکار او نامیده‌اند. آنچه مسلم است، این رمان همیشه مدخل خوبی به دنیای شگفت و پرآشوب…