کتاب کامل رهبری برایان تریسی

کتاب کامل رهبری برایان تریسی

کتاب کامل رهبری برایان تریسی

کتاب الکترونیکی: رهبری کسب‌وکار – کتابخانه موفقیت برایان تریسی
 
در این کتاب به مطالب زیر پرداخته می‌شود:
• ایجاد یک تیم قهرمان
• ایجاد ارتباط با دیگران
• چگونه مانند یک رهبر کسب‌و‌کار زندگی کنیم
• چگونه استراتژی داشته باشیم
• ارتقا قابلیت‌های رهبری کسب‌و‌کار
• و ده‌ها نکته کاربردی دیگر…