کتاب کامل انگیزش برایان تریسی

کتاب کامل انگیزش برایان تریسی

کتاب کامل انگیزش برایان تریسی

چگونه به کارمندان و همکاران انگیزه بدهیم تا با توانی باورنکردنی کار کنند و کسب‌و کارمان را رشد دهند؟
 جدیدترین کتاب برایان تریسی به زبان فارسی
انگیزش
روش‌های ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش عملکرد سازمان
بر اساس نظر رابرت هَف و همکارانش، یک شخص معمولی با ۵۰ درصد توانش کار می‌کند. در این کتاب می‌آموزید چگونه ۵۰ درصد دیگر را شکوفا کنید.
در این کتاب، یکی از مهم‌ترین عملکردهای مدیر یعنی توانایی انگیزه دادن به دیگران برای…