کتاب صوتی شیطان و خدا از ژان پل سارتر

کتاب صوتی شیطان و خدا از ژان پل سارتر

کتاب صوتی شیطان و خدا از ژان پل سارتر

کتاب صوتی «شیطان و خدا» از ژان پل سارتر
 
درباره کتاب:
شیطان و خدا نمایشنامه‌ ای از ژان پل سارتر نویسنده، منتقد و فیلسوف بزرگ فرانسوی است. به گفته‌ منتقدین چکیده‌ مهم‌ترین افکار ژان پل سارتر در این نمایشنامه گنجانده شده است. 
زمان این نمایشنامه به چهارصد سال پیش بازمی‌گردد که جنگ‌های مذهبی در سراسر اروپا سایه افکنده بود و پروتستان و کاتولیک یکدیگر را می‌دریدند و کفاره‌ی این عمل را دهقان باید با نان و جان…