کتاب صوتی یک روز دیگر از میچ آلبوم

کتاب صوتی یک روز دیگر از میچ آلبوم

کتاب صوتی یک روز دیگر از میچ آلبوم

کتاب صوتی «یک روز دیگر» از میچ آلبوم
 
درباره کتاب:
کتاب صوتی یک روز دیگر (برای یک روز بیشتر) اثر میچ آلبوم، رمانی فلسفی و با موضوع اصلی فانی بودن انسان و همچنین زندگی پس از مرگ است. برای یک روز دیگر روایت عشق به خانواده و فرصت‌هایی است که از دست می‌روند، داستان مادر و پسری است که رابطه‌ای فراتر از یک عمر را تجربه می‌کنند.
داستان این کتاب بر پایه‌ی سوال «اگر می‌توانستید با عزیز ازدست‌رفته‌ای فقط یک روز دیگر هم…