کتاب صوتی خوب یا خدا از جان بیور

کتاب صوتی خوب یا خدا از جان بیور

کتاب صوتی خوب یا خدا از جان بیور

کتاب صوتی «خوب یا خدا» از جان بیور
 
درباره کتاب:
چرا خوب بودن بدون خدا کافی نیست ؟ براى تشخيص آنچه خدا نيك و بد مى نامد، نياز به داشتن قلبى روشن و تعليم يافته است. هدف اين كتاب بررسى كتاب مقدس با كمك روح القدس براى روشن ساختن تفاوت ميان آنچه براى زندگيتان نيكو و خوب است و آنچه در نهايت زيانبار است.
جان بيور در کتاب «خوب یا خدا» به سه جنبه از مفهوم خوب يا نيكو مى پردازد، كه اين سه مورد ارتباط تنگاتنگ با هم دارند. در اولين جنبه به…