کتاب صوتی بعد دیگر وجود از خوزه سیلوا

کتاب صوتی بعد دیگر وجود از خوزه سیلوا

کتاب صوتی بعد دیگر وجود از خوزه سیلوا

کتاب صوتی «بعد دیگر وجود» از خوزه سیلوا
 
درباره کتاب:
این کتاب در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به روش‌های برقراری ارتباط با بعد دیگر وجود می‌پردازد و بخش دوم، نحوه‌ی کمک گرفتن از بعد دیگر وجود در زمینه‌های سلامتی، موفقیت شغلی، رشد و تحول شخصیت و… را آموزش می‌دهد. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «انسان یک موجود تک‌بعدی نیست، بلکه او علاوه بر ابعاد جسمانی و مادی دارای یک بعد ذهنی و روحی نیز هست. غفلت از بعد ذهنی و…