کتاب صوتی چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند از دبی فورد

کتاب صوتی چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند از دبی فورد

کتاب صوتی چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند از دبی فورد

کتاب صوتی «چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند» از دبی فورد
 
درباره کتاب:
بسیار پیش آمده که آدم‌های خوب دور و برمان را در حال انجام کارهای بد ببینیم! کارمند محترمی که سال‌ها یک مسیر مستقیم را از خانه به محل کار می‌رفته و بعد در آخرین سال کاری او را به جرم اختلاس می‌گیرند. خانم خوبی که ده سال با همسرش زندگی کرده و مادری مهربان برای سه فرزندش بوده و در اوایل میانسالی خبر خیانتش را می ‌شنوید.
چرا آدم‌ های خوب کارهای بد…