کتاب صوتی رستگاری در تاریکی از جول اوستین

کتاب صوتی رستگاری در تاریکی از جول اوستین

کتاب صوتی رستگاری در تاریکی از جول اوستین

کتاب صوتی «رستگاری در تاریکی» از جول اوستین
 
درباره کتاب:
این کتاب به بررسی زندگی افراد در مواقعی که اوقات واقعا دشواری را پشت سر می‌گذرانند پرداخته و دید آنها در این زمان‌ ها را به چالش میکشد.
به عقیده جول اوستین هر انسانی که دستاوردی عظیم داشته از نقاط تاریک زندگی خود به سلامت گذشته است و هر شخصی برای رسیدن به موفقیت و رشد باید از موانع و مشکلات بگذرد.کتاب رستگاری در تاریکی بیان می‌کند که شاید از این نکته غافل باشید،…