دانلود رایگان کتاب نون نوشتن pdf

دانلود رایگان کتاب نون نوشتن pdf

دانلود رایگان کتاب نون نوشتن pdf

معرفی کتاب:(نون نوشتن)(نون نوشتن)کتاب نون نوشتن نوشته ی محمود دولت آبادی ااست. ناشر درر معرفی ااین نشان آورده ااست: بالاخره نشستم به آخرین بازنویسی کلیدر و بی خستگی مضاعف چهار جلد راا آماده ی چاپ کردم و ماندم که چه بکنم. ادامه ی کار کلیدر فراغتی می طلبید که شرایط سال های پنجاه و شش-هفت مجالش راا نمی داد، و آغاز شغل پسین هم ساده نبود.(نون نوشتن)هررچند که مرگان، قهرمان سرگذشت جای خای سلوچ بعد ااز حدود بیست و اند سال که ااز اولین یادهایش می…

کتاب نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی

کتاب نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی

کتاب نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی

نام کتاب: کتاب نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی
حجم کتاب: ۲٫۹ مگابایت
تعداد صفحات: 218 صفحه
فرمت کتاب: pdf
نویسنده: محمود دولت آبادی
زبان: فارسی
 
بخشی از کتاب:
 
وای بر ناامیدانی که ما هستیم،با این نفرت و ناامیدی که چون بدترین بلاها در روح ما مردم رسوخ کرده است و لحظه به لحظه فراگیرتر میشود، چه جور آینده ای در انتظار ما خواهد بود، چه جور آینده ای تدارک دیده شده؟ جنون، جنون، این مردم دارند دچار جنون نومیدی میشوند و وای بر ناامیدانی…