نمونه سوالات نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم کتابچه طلایی

نمونه سوالات نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم کتابچه طلایی

نمونه سوالات نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم کتابچه طلایی

نمونه سوالات نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم کتابچه طلایی

 
کتابچه طلایی آمادگی آزمون نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم
سازمان فنی و حرفه ای کشور
کد استاندارد:
۲/۱/۳۷/۷۶-۷
۲/۱/۳۸/۷۶-۷
۲/۱/۳۹/۷۶-۷
۱/۰۶۶/۶۷/۷۵۱۲, ۱/۰۶۶/۶۷/۷۵۱۲
۷۵۱۲۲۰۶۸۰۰۴۰۰۱۱
 
مجموعه شامل ۱۰۰عدد سوال به صورت جا خالی را پر کنید از امتحانات قبلی سازمان روشی مناسب برای سریع یادگرفتن و مرور کردن در کمترین وقت ممکن و کارای بهتر برای تست زدن در آزمون های آنلاین
 
تعداد سوالات : ۱۰۰ عدد
نوع فایل : پی دی اف
قابلیت پرینت گرفتن
آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای شامل ۴۰…