کتاب مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی

کتاب مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی

کتاب مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی  با فرمت pdf در ۴۱۸ صفحه
توضیحات :
کتاب مکانیزم های تخریب آلیاژهای مهندسی در خصوص مکانیزم ها و روش های تخریب آلیاژهای مهندسی بکارگرفته شده در صنایع بحث می کند. هدف اصلی از انتشار این کتاب آشنا کردن هرچه بیشتر کارشناسان و تکنسین های صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با مکانیزم هایی است که سبب تخریب، انهدام و یا ازکار افتادن تجهیزات واحدهای صنعتی و … می شوند….