دانلود کتاب لحیم کاری سخت و نرم

دانلود کتاب لحیم کاری سخت و نرم

دانلود کتاب لحیم کاری سخت و نرم

نام کتاب:لحیم کاری سخت و نرم(مرجع کاملی از فرآیندهای لحیم کاری که برای هر نوع کاری اعم از پروژه های درسی و پایان نامه و منبع امتحانی کاربردی می باشد)
مؤلفین: دکتر حمیدرضا مداح حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
مهندس مهدی مازار اتابکی
مهندس علی طهائی
فرمت: pdf با کیفیت بالا
تعداد صفحات: ۲۲۲
 
پیشگفتار
لحیم کاری سخت و نرم از کهنترین فرآیندهای اتصال فلزات و مواد است که جنبه های علمی و فنی آن همواره مورد توجه متخصصین متالورژی و علم مواد…