دانلودجلد دوم کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک: مهندسی پی براجا داس

دانلودجلد دوم کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک: مهندسی پی براجا داس

دانلودجلد دوم کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک: مهندسی پی براجا داس

جلد دوم کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک: مهندسی پی براجا داس با فرمت pdf ودر ۹۹۰ صفحه وبا حجم ۲۹ مگابات

سرفصل‌های کتاب:مشخصات ژئوتکنیکی خاکشناسایی‌های تحت‌الارضیشالوده‌های سطحیشالوده‌های مرکبفشار جانبی خاک، و دیوارهای حایلسپرهاترانشه‌های مهار شدهشالوده‌های شمعیپایه‌های عمیق و شالوده‌های صندوقه‌ایاحداث شالوده در روی خاک‌های مسئله‌دارخاک مسلحاصلاح خاکشالوده ماشین‌آلات