جزوه کامل مهندسی علم مواد ۱۴ فایل pdf + نمونه سوالات تستی با جواب

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf + نمونه سوالات تستی با جواب

جزوه کامل مهندسی علم مواد ۱۴ فایل pdf + نمونه سوالات تستی با جواب

 

 
جزوه کامل مهندسی علم مواد در ۱۴ فایل pdf
توسط بیژن عباسی خزایی دکترا در مهندسی مواد و متالوژی
 
 

 
 
 
 
 

 

 
اهم موضوعات در درس مهندسی و علم مواد۱- مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد۲- ساختار اتمی و پیوندها۳- ساختار بلوری و بی شکل۴- انجماد و نواقص بلوری۵- نفوذ در جامدات۶- خواص مکانیکی مواد۷- نمودارهای فازی-۸ آلیاژهای مهندسی۹- مواد سرامیکی۱۰- مواد مرکب-۱۱ مواد پلیمری
 
مرجع مورد استفاده در این درس۱- اصول علم و…