دانلود کتاب نظم و بی نظمی در معماری

دانلود کتاب نظم و بی نظمی در معماری

دانلود کتاب نظم و بی نظمی در معماری

کتاب نظم و بی نظمی در معماری آماده دانلود است.
تألیف محمدرضا بمانیان – آرین امیرخانی – محمدرضا لیلیان
فرمت: pdf
تعداد صفحات: ۱۲۳
فهرست
فصل اول- کلیات
مقدمه
نظم
نظم در طبیعت
بی نظمی
فراکتال
فصل دوم- نظم در معماری
مقدمه
عوامل موثر در پیدایش نظم
فرم و نظم
زیبایی و نظم
نظم در معماری
تکنیک های دستیابی به نظم
پیمون و پیمون بندی، روش هایی در ایجاد نظم معماری
هندسه و تناسبات، راهکارهایی در ساماندهی و ایجاد نظم فضایی
فصل سوم- بی نظمی در…