کتاب معامله گر منظم

کتاب معامله گر منظم

کتاب معامله گر منظم

کتاب “معامله گر منظم” به طور کامل به کاوش، تحلیل و سپس سازماندهی ذهن و روان شما با فرایند یادگیری گام به گام می پردازد. این فرآیند شما را از طریق مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازار هدایت می کند. این کتاب به شما توضیح می دهد چه مهارت هایی لازم است، چرا نیاز داریم آن ها را درک کنیم و چه گونه باید آن ها را فرا بگیریم.
 
کتاب معامله گر منظم به شما چه می گوید؟
معامله گر منظم راهنمایی جامع برای فهم این نکته است که برای تبدیل شدن…