مجموع۳مقاله ی تحقیقی درباره ی محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت

مجموع3مقاله ی تحقیقی درباره ی محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت

مجموع۳مقاله ی تحقیقی درباره ی محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت

فرمت:doc
تعداد صفحه:۵۸
 
بخش هایی از مقاله:
محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت
آغاز زندگی وجوانی
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و…

مقاله ی تحقیقی درباره ی مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

مقاله ی تحقیقی درباره ی مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

مقاله ی تحقیقی درباره ی مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

فرمت:doc
تعداد صفحه:۳۰
 
بخش هایی از مقاله:
چکیده :
منظور از مداخله بشر دوستانه[۱] صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور. بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه های مغایربا منشور ملل…