کتاب کامل مدیریت زمان برایان تریسی

کتاب کامل مدیریت زمان برایان تریسی

کتاب کامل مدیریت زمان برایان تریسی

جدیدترین کتاب ۲۰۱۴ برایان تریسی به زبان فارسی مدیریت زمان ۲۱ فن مدیریت زمان برای آزاد کردن ۲ ساعت وقت در روز 
با استفاده از روش‌های ارائه شده در این کتاب می‌توانید در هر روز کاری دو ساعت وقت بیشتر داشته باشید
و خروجی و بهره‌وری خود را دو برابر کنید
موفقیت این تکنیک‌ها برای هزاران مدیر اثبات شده است و تا زمانی که چهار عامل معروف بهره‌وری را با خود داشته باشید، برای شما نیز موفقیت‌آمیز خواهد بود.
 
در کتاب «مدیریت…