دانلود کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات

دانلود کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات

دانلود کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات

عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، (شگفتى‌هاى آفریدگان و موجودات) تألیف جغرافیدان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانى‌تبار، زکریا بن محمد بن محمود طوسی یا قزوینى به زبان عربى است. کتابى است در زمینه هیئت و جهان‌شناسى، علم‌الاشیا و شگفتى‌هاى عالم خلقت که نویسنده در آن مى‌کوشد شرح نظام‌مندى از کل آفرینش ارائه کند.
سایر توضیحات

نام کامل : عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات

نویسنده : محمد بن محمود بن…