جزوه خلاصه درس  " مبانی کار آفرینی "

جزوه خلاصه درس " مبانی کار آفرینی "

جزوه خلاصه درس  " مبانی کار آفرینی "

جزوه خلاصه درس " مبانی کار آفرینی "

جزوه خلاصه درس   مبانی کار آفرینی بر اساس کتاب دکتر سید علی اکبر احمدی و دکتر حسن درویشمدیریت
دانلود کتاب مبانی کارآفرینی
تالیف علی اکبر احمدی، حسن درویش
منبع رشته علوم تربیتی پیام نور
شامل ۲۱۹ صفحه با فرمت pdf
 
طبق لیست حذفیات فصل های ۱ و ۳ و ۴ مطالعه شود.
 
فصل اول : کلیات کارآفرینی
فصل دوم : خلاقیت و نوآوری
فصل سوم : کسب و کارهای کوچک
فصل چهارم : کارآفرینی سازمانی…