خلاصه کتاب مالیه عمومی و اقتصاد دولت

خلاصه کتاب مالیه عمومی و اقتصاد دولت

خلاصه کتاب مالیه عمومی و اقتصاد دولت

خلاصه کتاب مالیه عمومی و اقتصاد دولت
کاربران و دانشجویان گرامی محتوای فایل دانلودی خلاصه کتاب مالیه عمومی و اقتصاد دولت در ۱۱۸ صفحه با فرمت pdf برای شما عزیزان تهیه و تنظیم شده است.
فهرست مطالب:
فصل اول:مقدمه ای درمالیه عمومی
فصل دوم:جایگاه کلی دولت در اقتصاد
فصل سوم:چارچوب تصمیم گیری در بخش عمومی و رابطه دولت و شهروندان
فصل چهارم:نقش دولت در تخصیص منابع
فصل پنجم:بودجه، فقر و توزیع درآمد
فصل ششم:هزینه ها و درآمدهای بخش عمومی
فصل…