کتاب PDF و کتاب صوتی LE VIOLON 1(شامل تمامی تمرینات کتاب لِ ویلون1و2)

کتاب PDF و کتاب صوتی LE VIOLON 1(شامل تمامی تمرینات کتاب لِ ویلون۱و۲)

کتاب PDF و کتاب صوتی LE VIOLON 1(شامل تمامی تمرینات کتاب لِ ویلون1و2)

کتاب PDF و کتاب صوتی LE VIOLON 1(شامل تمامی تمرینات کتاب لِ ویلون۱و۲)

PDF کتاب Le Violon1&2 + فایل صوتی تمرینات کتاب Le Violon1&2
کتاب صوتی شامل تمامی تمرینات کتاب LE VIOLON 1( لِ ویولُن ۱) اثر ماتیو کریک بوم می باشد، با توجه به اینکه برخی از دوستان در خانه و بدون استاد ویلون تمرین می کنند، حتما توصیه میکنم این کتاب را داشته باشند به عنوان یک نوازنده ویلون تجربه ثابت کرده که در صورتیکه آهنگ و نت های مورد تمرین به صورت درست و بدون فالشی به گوش هنرجو برسد پیشرفت قابل توجهی خواهد کرد و از همان ابتدا صدای صحیح نت ها را خواهد شنید…