کتاب فلسفه هایدگر اثر موریس کوروز

کتاب فلسفه هایدگر اثر موریس کوروز

کتاب فلسفه هایدگر اثر موریس کوروز

کتاب فلسفه هایدگر اثر موریس کوروز
کتاب فلسفه هایدگر
فلسفه غرب
نوع فایل:pdf
نویسنده:موریس کوروز
ترجمه:دکتر محمود نوالی
تعداد صفحات:۲۷۸
هایدگر بلاشک یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم است.این فیلسوف آلمانی توانست با شیوه پدیدار شناسی به مسئله و جود شناسی بپردازد با روش خاص خودش.
زندگی با همه شادی ها و غمهایش که الزاما برای انسان اتفاق می افتند لحظاتی نیز دارد که همه آن شادی ها و غم ها بی رمق می شوند و پوچی و بی معنا بودن سایه خود را بر تمام…