کتاب صوتی فلسفه ترس

کتاب صوتی فلسفه ترس

کتاب صوتی فلسفه ترس

فرمت کتاب صوتی فلسفه ترس
نویسنده : #لارس_اسوندسن
ترجمه : خشایار دیهیمی
چاپ دوم : ۱۳۹۳
ناشر : گمان
تعداد صفحات : ۲۳۷
تعداد فایل : ۱۶ عدد فایل صوتی به مدت ۵٫۵۱ ساعت
راوی : پریوش زاهدی
دسته‌بندی : #فلسفه ، #روانشناسی #اجتماعی دوربین‌های مداربسته، بازرسی‌های امنیتی شدیدتر در فرودگاه‌ها، انواع دزدگیرهای پیشرفته؛ هر جا را نگاه می‌کنیم نمودی از ترس را در جامعه می‌بینیم. و اخبار هم هر روز با گزارش‌هایی از تهدیدهای مختلف، از خطرات هر روزهٔ…

کتاب صوتی فلسفه ترس

کتاب صوتی فلسفه ترس

کتاب صوتی فلسفه ترس

فرمت کتاب صوتی فلسفه ترس
نویسنده : #لارس_اسوندسن
ترجمه : خشایار دیهیمی
چاپ دوم : ۱۳۹۳
ناشر : گمان
تعداد صفحات : ۲۳۷
تعداد فایل : ۱۶ عدد فایل صوتی به مدت ۵٫۵۱ ساعت
راوی : پریوش زاهدی
دسته‌بندی : #فلسفه ، #روانشناسی #اجتماعی دوربین‌های مداربسته، بازرسی‌های امنیتی شدیدتر در فرودگاه‌ها، انواع دزدگیرهای پیشرفته؛ هر جا را نگاه می‌کنیم نمودی از ترس را در جامعه می‌بینیم. و اخبار هم هر روز با گزارش‌هایی از تهدیدهای مختلف، از خطرات هر روزهٔ…

کتاب صوتی فلسفه ترس

کتاب صوتی فلسفه ترس

کتاب صوتی فلسفه ترس

فرمت کتاب صوتی فلسفه ترس
نویسنده : #لارس_اسوندسن
ترجمه : خشایار دیهیمی
چاپ دوم : ۱۳۹۳
ناشر : گمان
تعداد صفحات : ۲۳۷
تعداد فایل : ۱۶ عدد فایل صوتی به مدت ۵٫۵۱ ساعت
راوی : پریوش زاهدی
دسته‌بندی : #فلسفه ، #روانشناسی #اجتماعی دوربین‌های مداربسته، بازرسی‌های امنیتی شدیدتر در فرودگاه‌ها، انواع دزدگیرهای پیشرفته؛ هر جا را نگاه می‌کنیم نمودی از ترس را در جامعه می‌بینیم. و اخبار هم هر روز با گزارش‌هایی از تهدیدهای مختلف، از خطرات هر روزهٔ…