فریبکار

فریبکار

فریبکار

فریبکار

فریبکار
نوشته دکار ترجمه پری اسکندری
Deceiver translate by pari eskandari
 
فریبکار داستان یک عشق عجیب و حیرت انگیز یک مادر پیر و یک دختر جوانبه یک مرد جذاب .داستان کشمکش ها دو زن بخاطر یک مرد.دارم کشمکش حیرت انگیز و ابدی دوران جوانی و پیری.حسرت و اندوه و شادی و نیرو…برف پیری بر سر و جوانه ی زندگی در دل ……….داستانی که هرگز تا باتمام نرسیده ،آن را رها نخواهید کرد.داستان زندگی وپائیز…عشق و حسرت
هرگز با آنهمه سرعت رانندگی نمی کرد.آنهم در یک جاده خیس،آنهم…