دانلود پاورپوینت فرزکاری

و بخشی از توضیحات به روانی و سادگی زیر می باشد بوسیله فرزکاری میتوان سطوح مستوی افقی، عمودی،مایل و همچنین سطوح فرم دار، شیار های مستقیم و مارپیچ و غیرو را با کیفیت بهتر و دقت اندازه بیشتر نسبت به صفحه تراشی تولید نمود ابزارهای که در این روش برای براده برداری مورد استفاده قرار می گیرد تیغه فرزنام دارد حرکت دورانی تیغه یا حرکت
بیشتر بخوانید