کتاب صوتی عزاداران بیل

کتاب صوتی عزاداران بیل

کتاب صوتی عزاداران بیل

کتاب صوتی عزاداران بیل

 کتاب صوتی عزاداران بیل
#غلامحسین_ساعدی#رمانفایل صوتی به صورت زیپ شده تقدیمتان میگردد .
توضیحات :
غلامحسین ساعدی، پزشکی که سرانجام نویسندگی را برگزید و ادبیات داستانی ایران، طی دهه های سی و چهل وام دار او شد. در سال ١۳١۴ در آذربایجان تولد یافت. فعالیت های سیاسی اش را از سال ١۳۳٠ آغاز کرد و مسئولیت انتشار چند روزنامه را در آذربایجان برعهده گرفت. بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١۳۳٢دستگیر شد و چند ماهی در زندان به سر برد.در داستان های ساعدی، جهان غم…