کتاب صوتی الماس های اوشو

کتاب صوتی الماس های اوشو

کتاب صوتی الماس های اوشو

کتاب صوتی الماس های اوشو
 
درباره کتاب:
در وصف اشو،مردی که بیش از هر کسی در تاریخ از واژه ها، برای بیان مفاهیمی فراتر از واژه مدد گرفت،هرگز زبان واژه ها تا به این حد گویا،از سخن گفتن عاجز نبوده است! اشو جهش بزرگ بعدی در آگاهی انسان،پس از گوتاما بودا است. در حقیقت اشو با احیای دوبارۀ تمامی گنجینۀ معنوی بشر،گوی سبقت را از گوتاما بودا ربوده است. با الهام از او،عاشقان راهش طعم حقیقت ناب را چشیده اند.
 
فرمت: mp3
مدت زمان: 2 ساعت و 45…