کتاب صوتی البته که عصبانی هستم از دوبراوکا اوگرشیچ

کتاب  صوتی البته که عصبانی هستم از دوبراوکا اوگرشیچ

کتاب صوتی البته که عصبانی هستم از دوبراوکا اوگرشیچ

کتاب صوتی «البته که عصبانی هستم» از دوبراوکا اوگرشیچ
 
موضوع: فرهنگ همه پسند کرواسی
 
 
درباره کتاب:
 
کتاب البته که عصبانی هستم به بررسی تأثیر رخداد های سرنوشت ‌ساز سیاسی بر زندگی روزمره و حیات فکری مردم اهل قلم و اندیشه می‌پردازد که گویی از روالی جهانی پیروی می‌کند و طعم تلخش به ذائقه‌ مان آشناست، گرچه به گفته‌ ماهنامه‌ نیو‌کرایتریون «تا وقتی کسانی که مثل اوگرشیچ خوب می‌نویسند، به نوشتن ادامه دهند،…