کتاب صوتی افسون سبز از تکین حمزه لو

کتاب صوتی افسون سبز از تکین حمزه لو

کتاب صوتی افسون سبز از تکین حمزه لو

کتاب صوتی «افسون سبز« از تکین حمزه لو
 
درباره کتاب:
داستان کتاب درباره خانم دکتری است که در یک بیمارستان با شوهرش آشنا می‌شود و بعد از مدتی با او ازدواج می‌کند. خانم دکتر در افکار خود مرد رویاهایش را پیداکرده غافل از این که …
در بخشی از کتاب می‌خوانید: «افکارم مثل جنگلی تاریک پر از سوال و سیاهی شک و تردید بود. من نا خداگاه میان این سیاهی دست و پا می‌زدم. آنقدر سوال در ذهن داشتم که می‌دانستم تلاش برای پیدا کردن جواب…