کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند نوشته تی هارو اکر با ترجمه زینت لامعی 
هارو اِکِر یک میلیونر خود ساخته است که توانست از ورشکستگی خود را نجات دهد و در مدت زمان کوتاهی به ثروت میلیون دلاری برسد. فروش این کتاب او در سراسر جهان به بیش از ۲ میلیون کپی رسیده است.
مدت زمان فایل ها تقریبا ۴ ساعت میباشد….