کتاب صوتی از کاه کوه نسازید از ریچارد کارلسون

کتاب صوتی از کاه کوه نسازید از ریچارد کارلسون

کتاب صوتی از کاه کوه نسازید از ریچارد کارلسون

کتاب صوتی «از کاه کوه نسازید» از ریچارد کارلسون
 
درباره کتاب:
این کتاب به شما آموزش می دهد چطور به موضوعات پیش پا افتاده زندگی اجازه ندهید شما را عصبی کند. نویسنده کتاب، ریچارد کارلسون، راهکارهایی سنجیده و خردمندانه را برای حفظ آرامش، در بحبوحه زندگی پرشتاب و پراسترس ارائه می دهد. به کمک این راهکارها می آموزید تا با بهره گیری از تغییرات جزئی، مشکلات را با ژرف نگری بیشتری ببینید.
چگونه زندگی کردن یکی از مسائل است که همواره ذهن…