کتاب صوتی آشنایی با صادق هدایت از مصطفی فرزانه

کتاب صوتی آشنایی با صادق هدایت از مصطفی فرزانه

کتاب صوتی آشنایی با صادق هدایت از مصطفی فرزانه

کتاب صوتی «آشنایی با صادق هدایت» از مصطفی فرزانه
 
درباره کتاب:
آشنایی با صادق هدایت برپایه ی دوستی نزدیک م.ف.فرزانه با هدایت که تا آخرین روزهای زندگی وی ادامه داشته ، نوشته شده است . این کتاب به دو بخش تقسیم می شود: آنچه صادق هدایت به من گفت و صادق هدایت چه میگفت . بخش نخست کتاب ، «آنچه صادق هدایت به من گفت» دربردارنده ی خاطره های گوناگونی از این دوران است که در کنار هم ، تصویری روشن و واقعی از خصوصیات شخصی و روال زندگی هدایت…