کتاب شیوه گرگ نویسنده: جردن بلفورت

کتاب شیوه گرگ نویسنده: جردن بلفورت

کتاب شیوه گرگ نویسنده: جردن بلفورت

کتاب شیوه گرگ (والستریت)
 
 اثر جردن بلفورت

 
 
 «شیوه‌ی گرگ» یا «راه گرگ» با هدف آموزش فروش نوشته شده است. روشی که جردن بلفورت برای فروش ابداع کرده، روش خط مستقیم فروش نام دارد. او در کتابش با عنوان «شیوه گرگ» درباره‌ی استراتژی فروش برای رسیدن به آزادی و استقلال مالی صحبت می‌کند. با وجود زندگی پرفرازونشیبی که جردن بلفورت از سر گذراند و مشکلاتی که به‌دلیل کارهای غیرقانونی‌اش با نیروهای امنیتی FBI…