دانلود کتاب شعر میخانه بیخواب

دانلود کتاب شعر میخانه بیخواب

دانلود کتاب شعر میخانه بیخواب

دانلود کتاب شعر میخانه بیخواب

کتاب شعر میخانه ی بی خواب ، برگزیده ی شعر جوان سومین جشنواره بین المللی شعر فجر . بخشی از این اشعار را با هم مرور می کنیم : فکرش نباش مال کسی جز تو نیستم دیگر به فکر هم نفسی جز تو نیستم عشق تو خواست با تو عجینم کند که کرد وقتی به عمق من برسی جز تو نیستم بعد از چقدر این طرف و آن طرف زدن فهمیده ام که در هوسی جز تو نیستم یک آسمان اگر چه به رویم گشوده اند من راضیم که در قفسی جز تو نیستم حالا خیالم از تو که راحت شود ، عزیز ! دیگر به فکر هیچ کسی جز تو نیستم…