کتاب شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی اثر اسپینوزاpdf

کتاب شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی اثر اسپینوزاpdf

خلاصه اثر اصول فلسفه رئه دکارت نخستین اثر مطبوع اسپینوزا و یگانه اثری است که نام نویسنده در زمان حیاتش بر روی آن نوشته شد. این اثر نخست در پاییز ۱۶۶۳ با دیباچه دوستش دکتر لو دوویکوس مایر و ذیلی که محتوی تفکرات مابعدالطبیعی اسپسنوزاست، به زبان لاتین به طبع رسید ودر ۱۶۶۴ به وسیله دوست اسپینوزا، پتر بالینگ منونیت، که در دین مخالف جزمیت بود به طبان هلندی برگردانده شد…نام مترجم:دکتر محسن جهانگیری…