کتاب صوتی شب سراب از ناهید پژواک

کتاب صوتی شب سراب از ناهید پژواک

کتاب صوتی شب سراب از ناهید پژواک

کتاب صوتی «شب سراب» از ناهید پژواک
 
درباره کتاب:
رمان شب سراب به قلم ناهید پژواک رواتگر داستان زندگی و گذشته‌ دختراشراف ‌زاده‌ای است که عاشق شاگرد نجاری می‌شود و با اصرار و پافشاری، خانواده‌ی خود را مجبور به قبول این ازدواج می‌کند.
در ابتدای کتاب آمده است: «این کتاب با اقتباس از کتاب بامداد خمار توسط مولف به جهت اینکه احساس می‌نمود حرف‌هایی از رحیم ناگفته مانده و محبوبه تنها به قاضی رفته است، نگاشته شده…