کتاب صوتی سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد یک

کتاب صوتی سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد یک

کتاب صوتی سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد یک

کتاب صوتی سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد یک

حجم:۳۰۶ مگابایت
تعداد فایل:۴۰ فایل صوتی
این داستان درباره شخصیتی است که در هنگام تولد او را در یک سبد دست باف گذاشته و به رود نیل سپرده‌اند و خانواده‌ای فقیر او را یافته و به فرزندی بزرگ می‌کنند.
سینوهه در ادامه به مقام کاهنی و پزشکی (مخصوصِ فرعون) می‌رسد و سفرهایی را به بابل و سوریه و کناره دریای مدیترانه می‌کند. در طول این سفر با رخدادهای گوناگون روبه رو می‌شود. در بازگشت به مصر برای نجات مصر از حرفه پزشکی خود استفاده…