کتاب «سیارۀ مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر»

کتاب «سیارۀ مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر»

کتاب «سیارۀ مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر»

کتاب «سیارۀ مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر»

کتاب «سیارۀ مشتری» یک برنامۀ کار عملی صفر تا صد برای مشتری یابی در بیمه را به شما ارائه می‌نماید
و به شما می‌آموزد که چگونه در هر روز حداقل ۵ مشتری واجد شرایط پیدا کنید؟
چگونه با آنها قرار ملاقات بگذارید؟ و چه پیش‌نیازهایی را رعایت کنید تا مشتری را درست در زمانی ملاقات کنید که بالاترین احتمال خرید بیمه عمر پیشنهادی شما را داشته باشد…
————————————–
 
اگر…