كتاب سوزی ایران و مصر

کتاب سوزی ایران و مصر

کتاب سوزی ایران و مصر

کتاب سوزی ایران و مصر

مقاله کتاب سوزی ایران و مصر در ۱۶ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
از جمله مسایل لازم است «روابط اسلام و ایران مطرح شود مسئله کتاب سوزی در ایران بوسیله مسلمین فاتح ایران است. در حدود نیم قرن است که بطور جدی روی این مسئله تبلیغ می شود.
 
اگر این حادثه، واقعیت تاریخی داشته باشد و مسلمین کتابخانه یا کتابخانه های ایران یا مصر را به آتش کشیده باشند جای این است که گفته شود اسلام ماهیتی ویرانگر داشته نه سازنده،‌ حداقل باید گفته شود که…