کتاب صوتی سفر به انتهای شب از لویی فردینان سلین

کتاب صوتی سفر به انتهای شب از لویی فردینان سلین

کتاب صوتی سفر به انتهای شب از لویی فردینان سلین

کتاب صوتی «سفر به انتهای شب» از لویی فردینان سلین
 
درباره کتاب:
سفر به انتهای شب شاهکار لویی فردینان سلین نویسنده ی فرانسوی , داستان شوربختی زیستن در جهان است . داستان انسان هایی چون ما است که در فضایی آکنده از دروغ و بی وفایی , فقر و نکبت و جنگ و مرگ زندگی می کنند و همچنان آن را ادامه می دهند تا رنج بیشتری نصیبشان شود. سلین صادقانه و با صراحت روابط پر فریب انسان ها را در جهانی بی اعتنا روایت می کند. جهانی که سرانجام آن مرگ است. قهرمان…